nl en fr
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Welkom

Streef naar de hoogste gaven! Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg. Al spreek ik de taal van mensen en engelen-als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten- als ik de liefde niet heb, ben ik niets ...

Calasina Surleali